Khuyến mại

iCafe Discovery Trip – Hành trình khám phá iCafe

[2 năm trước]
I. Cách thức tham gia chương trình
- Các chủ phòng máy (iCafe) cần đạt mức điểm nhất định theo quy định khi mua các sản phẩm card màn hình GALAX GTX series 10 (GTX 1050, 1060, 1070 và 1080) để có thể nhận được vé tham dự chương trình tham quan tại Tây An (Xian), Trung Quốc dự kiến 25-28/04/2017.
II. Thời gian chương trình
- 16/01/2017 - 17/03/2017.
III. Nội dung chương trình
1. Các chủ phòng máy cần đạt tối thiểu 200 điểm để đạt 1 vé
Cách tính điểm
- GALAX GTX 1050 & 1050Ti tương đương 1 điểm
- GALAX GTX 1060 / 1070 / 1080 tương đương 2 điểm
IV. Điều kiện
- Các iCafe mua VGA GALAX từ Hải Anh trong thời gian diễn ra chương trình
- Mỗi iCafe chỉ đạt tối đa 2 vé
- Số lượng vé tối đa là 4
- iCafe chụp hình phòng máy và gửi hóa đơn tài chính cho Hải Anh trước sẽ được ưu tiên tính trước
- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu tổng số vé dự kiến đã được đăng ký và gửi hóa đơn tài chính về cho Hải Anh
- Hải Anh sẽ kiểm tra và xác thực lại iCafe đạt yêu cầu và sẽ gửi lại thông báo chính thức.