Khuyến mại

HỖ TRỢ PHÒNG GAME

[4 năm trước]

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÒNG GAME Q3/2016                                                                             

 1. Chương trình hỗ trợ phòng Games:
 1. Đối tượng áp dụng chương trình:
 • Là khách hàng i-Café lắp mới hoặc nâng cấp sử dụng bộ sản phẩm Main, VGA Gigabyte.
 • Chương trình áp dụng cho 50 Khách hàng đầu tiên.
 1. Thời gian áp dụng chương trình:
 • Từ 20/7/2016 đến 20/9/2016 hoặc kết thúc khi số lượng hỗ trợ đã hết.
 • Số lượng hỗ trợ có hạn, ưu tiên hỗ trợ với khách hàng đăng ký sớm.
 1. Nội dung chương trình:

Khách hàng I-Café, phòng Games lắp mới hoặc nâng cấp sử dụng cấu hình sản phẩm và số lượng thuộc 1 trong 2 gói I-Café bên dưới sẽ nhận được hỗ trợ Décor phòng Games:

Gói I-Café 1:

Sản phẩm áp dụng:

 • Mainboard: Mã H81M-DS2 / B85M-D2V / B85M-D3V
 • VGA Graphic: Mã N730D3-2GI / N730D5OC-1GI / N730D5-2GI

Số lượng và giá trị hỗ trợ:

 • Hỗ trợ 2.000.000 VNĐ / Phòng, với số lượng 30 bộ Main+VGA / phòng.
 • Số lượng phòng Games hỗ trợ là: 25 phòng / chương trình

 

Gói I-Café 2:

Sản phẩm áp dụng:

 • Mainboard: Mã H110M-DS2 / B150M-D2V / B150M-D3V
 • VGA Graphic: Mã N75TD5-2GI / N750TOC2-2GI / N950D5-2GD / N950OC-2GD

Số lượng và giá trị hỗ trợ:

 • Hỗ trợ 4.000.000 VNĐ / Phòng, với số lượng 30 bộ Main+VGA / phòng.
 • Số lượng phòng Games hỗ trợ là: 25 phòng / chương trình

 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Hotline 0912 119 523