1. Bán hàng ONLINE: 0912 119 523
2. Tư vấn chuyên sâu gamenet 0912 119 523 Email: minhnt09@haianh.com.vn
3. Mọi vấn đề phát sinh sau mua hàng, bảo hành, khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ
- Tổng đài: 0243.628.4909 Email: minhnt09@haianh.com.vn
- Thời gian tư vấn bán hàng: 8h30 - 18h00

Quý khách cần hỗ trợ, mua hàng vui lòng chat hoặc gọi điện trực tiếp với hỗ trợ viên dưới đây:

STT Hỗ trợ viên Skype Điện thoại
1 Tư vấn GAMENET Chat Skype 0912 119 523
2 Tư vấn bán hàng ONLINE 24h/24h Chat Skype 0912 119 523